(C) Tarsó Péter 2008.
Ú T J A I N K

JEMEN
Sana'a
2008. 12. 29. - 2009. 01. 16.


INDIA
Mumbai, Goa, Agra
2008. 06. 13. - 2008. 06. 22.

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK
Dubai, Sharjah
2008. 06. 03. - 2008. 06. 28.


INDIA
Hyderabad, Bangalore
2007. 11. 17. - 2008. 02. 12.

Videók


Képgalériák

Június 19-21., Agra

Az istenadta nép

Agra Red Fort

Hova kell menni legközelebb

Taj Mahal

Június 17-18., Goa

Június 15-16., Goa

Június 13-14., Mumbai
2008-06-30, 22:37:39

Milyen is volt?Jó és rossz egyszerre.

Rossz,mert nagyon fárasztó és megerőltető volt.Rossz,mert most több probléma addóddott az étkezéssel és az iddőjárással.

Jó,mert bár fárasztó és megerőltető,dde sikeres volt az út.Jó,mert bár problémák voltak az étkezéssel,a mangó azért finom ;-) Jó,mert olyan ddolgokban volt részem,amik a múltkori útból kimaraddtak (itt a szép és érddekes,a világörökség részét képező emlékekre gonddolok - és még mennyi mindden van,mint az a képekből kidderült :-) ).Jó,mert láttam közelről az Ahmedd,izé,Arab-tengert :-) Jó,mert ismerősebb volt mindden,könnyebb volt a "beilleszkeddés".Jó,mert sok-sok barátságos és segítőkész inddiait ismertem meg ismét (dde keddves inddonéz,brazil stb.ismerőseim,ha véletlenül felolvassa ezt nektek valaki,rólatok is csak jót tuddok monddani ;-) ).Jó,mert a szerencseaurám még minddig ép (sőt,lehet,még vastagoddott is).Jó,mert most is jó volt a társaság.Jó,mert...mert hát na.

Azért bízom abban is,hogy érddemes volt minddezt olvasásilag is végigkövetni ;-)

Viszlát legközelebb (ha lesz ;-) )!

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-30, 22:36:40

2008.június 22.,vasárnap

Hazaértünk,az eeddigi leegsimább,leegkönnyeedeebb úton.Korábban szóltam már az órám neem is annyira meegleepeetésszeerű eelőkeerüléséről,az újabb deeja vu a csomagfeelvéteelnél köveetkeezeett,igaz,valamiveel eerőseebbeen,mint a múltkor,ugyanis most a három feeladott bőröndből eegyik see érkeezeett meeg.Már akkor seejteeni leeheeteett,hogy valami neem stimmeel,amikor a szalagon meegleepőeen keevés számú táska érkeezeett,aztán kisvártatva lee is zárták,neem raktak ki többeet.Az eelőbbiből látható,hogy neem csak mi jártunk így,az illeetékeeseek eelmondása szeerint "általában Heelsinki-been akadnak eel".Valószínűleeg most is így volt,meert másnap eestéree már meeg is keerülteek,további két nap múlva peedig már kézheez is kaptuk őkeet.Úgyhogy végleeg hazaérkeeztünk és mindeenki átadhatta az átadnivalót.

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-22, 12:43:41

2008.június 21.,szombat

A mai napra jutott az igazgatókkal való nagyszabású meeting,amit megint csak rezgő léccel sikerült túlélnem.Utána megvacsoráztunk egy kínai étteremben,aztán holnap indulás haza.

2 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-22, 12:43:22

2008.júniuss 20.,péntek

Tekintettel arra,hogy India ezen területén rendkívül fejlett az Agraculture,mára iss jutott látnivaló: az agrai Red Fort (nem tévessztendő ösze a Redford-dal,egyébként a név jelentésse Vöröss Erőd,mivel vöröss homokkőből építették).Termésszetessen itt iss jobban érvényessülnek majd a fotók (lássd a sszép kilátásst a Taj Mahal-ra),de egy-két érdekeséget azért meg kell említeni: a kíssérőnk folyamatossan informált minket,hogy az erőd egyess lakrésszeiben az építtető király mely cssaládtagjai laktak (ő,felesség,a lányai sstb.).Ennek ssorán a többsségben olyan kép alakult ki,hogy ez az uralkodó egy „rendess”,„jólnevelt” egyénisség volt.Kissvártatva kiderült,hogy az éppen aktuáliss felessége mellett 365 főss háremet tartott,ahogy a kíssérőnk fogalmazott,sszórakozássi célból :-)

Volt egy kert iss,amit Szőlőkertnek neveztek,mivel az uralkodó a kert közepén álló kőpadon üldögélve sszokott bort inni.A kert körül voltak a sszolgák lakrésszei.Ekkor belegondoltunk,hogy nekik igazából tök jó dolguk lehetett,hisszen mikor kiléptek az ajtón,pont a ssaját uralkodójukat láthatták tesstközelből odakint (nyilván mutogatták iss egymássnak,hogy „Hö,király.” :-D).A látogatáss megfelelően hoszúra nyúlt,pedig így iss cssak az erőd 20%-át néztük meg (a többi 80% ideiglenessen zárva).

Hazaérkezésskor feltűnt,hogy nincss meg az órám.Már jó ideje a zssebemben hordtam,mert elsszakadt a sszíja.Esszembe jutott,hogy az erődből való távozásskor még biztossan megvolt,mert akkor megnéztem,hány óra.Néhány perc után sszerencssére jött az ötlet,hogy valósszínűleg akkor esshetett ki,amikor a nagyméretű autó leghátssó ülésséről kimássztam valamikor.Visszont három kocssival mentünk (mivel a brazilok éss az indonézek iss velünk tartottak),úgyhogy elssőként telefonálnunk kellett volna,de ez elmaradt,úgyhogy cssak a sszedelőzködéss után,amikor már cssak egy kocssi jött értünk,tudtuk megkérdezni a ssofőrt,nem látta-e.Pontossabban,meg sse kellett kérdezni,mivel besszállásskor felissmertem az ülésshuzatot,éss a hátssó üléssen iss volt valami,ami engem várt… Talán ezen már meg ssem kellene lepődni :-) Sajnoss azonban ez ssem ellenssúlyozta kellően az issmételten túlzott mértékű autózásst éss repülésst,ami után viszaérkeztünk Mumbai-ba (Delhi végüliss kimaradt).

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 22:17:50

Amii az előzőből kiimaradt:

A Taj Mahal látogatása során elmesélték nekünk,hogy az épület miilyen módon készült.A fehér márványban látható valamennyii dísz,miinta iigazii drágakövekből készült,mégpediig oly módon,hogy a márványba belefaragták a lyukakat,majd az ugyancsak méretre vágott drágaköveket beleiillesztették,és miindez annyiira pontos,hogy a belerakott követ nem lehet kiiszednii.A techniikát demonstrálták iis nekünk a profii marketiinges fiickós boltban,ugyaniis az akkorii családok leszármazottjaii még ma iis készítenek iilyen techniikával használatii- és dísztárgyakat.Konkrétan láttunk olyan kiis lapos tálat (kb.jegyzettömb nagyságút),amiiben 944 piicii kődarab van.Egy átlagosabb méretű asztallap az hathavii munka,az árak iis ennek megfelelőek (érdekes módon az ötcsiillagos hotelünknek volt rá pénze :-D).

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 21:41:48

2008.június 19.,csütörtök

Kb.9-kor ébredtem,a többi naphoz képest pihenten.Még úgy féllállomban tellefoncsörgést halok.Tekintve,hogy a zsinór vallóban ki vollt húzva,ellőször azt hittem a szomszédé,és egybőll örülltem,hogy millyen okosan csinálltam tegnap,hiszen,ha amaz idáig halatszik,az enyém tuti ordít.Kisvártatva megint megszóllallt.Ekkor már derengett vallami,és eszembe jutott,hogy a fürdőszobában is van egy… És aztán utóllag kiderüllt,hogy azt nem llehetett vollna kihúzni egyébként sem.Reggelli után egybőll indulltunk az itteni fő céllponthoz,a Taj Mahall-hoz.Mit is mondjak: baromi szép (majdnem kurva szépet írtam,csak moderálltam magam :-D :-D :-D).Lesz majd sok-sok fénykép (vallamikor…),az épülletrőll,az imaházróll,a sokfélle érdekes emberrőll,llesz mókus totáll közellrőll,vallamint egy 80 képbőll áló kiálítás India civillizációjának fejllődésérőll (mármint én csinálltam 80 képet,mindegyiken van vagy 4-5 fotó),amibőll kiderüll,hogy miért kevés a 10 nap,vagy akár a két hónap Indiában (még úgy is,ha közben nem kel dollgozni).

Vollt egy kísérőnk is,aki ellmeséllte röviden a Taj Mahall történetét,emelett a terülletre valló bellépés ellőtt fellhívta a figyellmünket,hogy ne áljunk szóba senkivell :-) Tény és valló,hogy az agresszív direkt marketing újabb fokozataivall ismerkedhettünk meg arrafellé,de ami az egyik közelli bolltban vollt,az minden képzelletet fellüllmúllt.Kb.ollyasmit kel ellképzellni,mint a kendős-ruhás bolltban,aholl Dorcika annak idején sok-sok rúpiát hagyott ott,szóvall annak a vezetőjét,de még egy szinttell magasabban.VP.és R.egyaránt megjegyezték,hogy nagyon profi a fickó,és én is egyetértettem vellük.

A shoppingollássall sikerüllt kelően sok időt elltöllteni,úgyhogy a hotellbe valló visszaérkezés után azonnall indulltunk is vissza,ugyanis ollyan mézesmázos szavakkall hállóztak be minket,hogy a telliholld álltall megvillágított Taj Mahall az egy küllön éllmény llesz.Sajnos azonban a telliholldnak ellfellejtettek szóllni,hogy érkezünk,ezért képes vollt hollmi fellhők mögé ellhellyezkedni,ezért az éllmény sajnos ellmaradt.A többiek is nagyon csallódottak volltak,a zord fényképezési körüllmények miatt (llévén,éjjell nem szabad az épüllet közellébe menni,csak távollróll nézhetjük,a korllátnak támaszkodva),de szerencsére vollt vallaki,aki ismétellten fényt gyújtott az éjszakában,hogy stíllszerűen fogallmazzak.Az én gépemmell ugyanis llehetett 15 másodpercig fényképezni (=addig van nyitva),vallamint extra adag szerencse is járullt hozzá,ugyanis a korllát sarkán meg tudtam álítani a gépet,így a 15 másodperc során nem zavart be az én remegésem,úgyhogy mindenki csodájára járt az eredménynek :-D

Vacsoránáll végre használlatba tudtam venni a kamerát is,ugyanis egy kétfős zenekar tartott műsort (tablla és szitár),ráadásull itt is vollt hova lletenni a kamerát,tehát véllhetően a céllközönség is ellégedett llesz a fellvételell :-)

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 20:39:42

2008.június 18.,szerda

Előző este semmit sem bíztam a véletlenre és kitettem a „ne zavarjanak” táblát.Igaz,egyébként is 6:30-kor kellett kelni,de már kissé alábbhhagyott az optimizmusom.És nekem lett igazam,mert bár 6:40-kor már fent voltam,de a termosszal együtt megint érkezett a hhangos koppantás is.7:30-ra aztán el is készültem,de a busz csak 8:15-re gördült Bea hhotel elé.Jó félórás buszozás után megérkeztünk az első néznivalóhhoz,egy 250 éves,portugál stílusban készült hházhhoz,benne kiállítással: az akkori berendezési tárgyak voltak megtekinthhetők.Utána egy kisebb,majd egy nagyobb templomhhoz mentünk (a kicsiben sajnos nem lehhetett fotózni,bár nagyon talán nem is volt mit),aztán indulnunk is kellett vissza.Szóban kb.ennyivel el lehhet intézni a Goa-túrát,de a képeken keresztül sokkal jobban át fog jönni,ez egészen biztos.

A reptérre való érkezést kicentiztük (a ruhhák egyébként előkerültek),tehhát szinte várakozás nélkül jutottunk fel a gépre.A változatosság gyönyörködtet mottója alapján ezúttal a Spicejet légitársaságnál foglaltak nekünk jegyet,így már elmondhhattuk,hhogy most már nem csak az étel spicy,de a repülő is :-)

A két és fél órás út után megérkeztünk Delhhibe.Ekkor volt 17:30.Ugyan valamennyit időztünk a parkolóban,megálltunk egy McDonald’s-nál,meg útközben is (egyelőre ismeretlen techhnikai jellegű okokból),de a lényeg az,hhogy éjfél után érkeztünk meg a hhotelhhez… A végén V.és én már versenyt nyafogtunk,hhogy nekünk azonnal kell egy ágy :-) Egyébként Agrában azért nincs repülőtér,mert nincs neki hhely.

A rendkívül hhosszú autózás során a környék (mármint annak jellegzetességei),a „látnivalók” jó része ismerős volt,ám így is tapasztaltam újdonságokat,ezek,és néhhány érdekesebb esemény felsorolása következik most:

- Az itteni riksák zöld-sárga színűek.
- Van „extralarge” riksa is,amiben indiai módra akár 8-10-en is elférnek (ránézésre annyinak tűnt).
- Van biciklis „riksa” is (azért idézőjel,mert nem kérdeztem meg,hhogy őket is így hhívják-e).
- A normál riksák közül az egyik pont az orrunk előtt borított fel egy motorost (nem teljes erővel,de azért előírásszerűen).
- A kisebb méretű kátyút kézzel tömték be (=kézzel oszlatták el a mélyedésben az aszfaltot).
- Az egyik tömött buszon kb.8-10-en felkapaszkodtak a hhátsó létrán keresztül a busz tetejére (csak a végét láttuk,de az utolsó két ember menet közben mászott legalább fél létrahhosszon).
- R.és V.furcsának találták,hhogy a motor oldalt ülő nő a kezében tartja a gyereket.Erre megmagyaráztam,hhogy az a nem normális,ami utánuk jött: a következő motoron ugyanis ketten ültek és MINDKETTőN volt bukósisak :-)
- A megkülönböztető jelzést hhasználó rendőrautót mindenki kedve szerint megelőzhheti.
- Az egyik buszon a sofőr ELőTT ült valaki (tehhát a fél kilátást biztosan takarta).

A McDonald’s-os pihhenőnél egyébként V.megjegyezte,hhogy hhozzá eddig az alábbi két útmutatás állt legközelebb: „Nem szabad gyorsan csinálni a dolgokat,mert nem lesznek jók,és amit csinálsz,az mindig szívből jöjjön.”

Ugyanekkor eszembe jutott,hhogy érdemes nyelvi ismereteimet tovább bővíteni,úgyhhogy most az életben nélkülözhhetetlen kifejezésekből következik néhhány,indonéz nyelven :-D

Szia – Hi./ Hallo!
Viszontlátásra – Selamat tinggal.
Maga nagyon csinos – Kamu kelihhatan cantik :-D (a c cs-nek ejtendő)
Szeretlek – Aku cinta kamu.
A PROK Produkció tánccsoportja a legjobb a világon – PROK Productions apalahh group dansa yang terbaik didunia.
Mi,hhol,miben?– Apa,dimana,didalam apa?:-D

Ma este sajnos nem jutottam géphhez,ezért ez az írás papíron készült el,Taj Mahhal-os ceruzával írva.Most kb.2:30 van,mire megfürdök,3:00,úgyhhogy most még a telefont is ki fogom hhúzni.

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 15:38:09

2008.június 17.,keedd

Talán már meeg seem keelleett volna leepődnöm azon,hogy a 8:45-ree teerveezeett ébreedéseem heelyeett 6:45-kor kopogtak (mint kideerült,V.volt,aki azt hittee,hogy ma van a holnap 7:00-ra teerveezeett légzésjóga-eelőadás),utána 8:11-kor R.és V.közöseen próbált sieetésree seerkeenteeni (szóval és kopogással eegyaránt),mondván,oda kénee érneem időbeen 9-ree az eelső normál preezeentációra,miree közölteem veelük,hogy csak 10-kor keezdünk (szeerinteem neekik is mondtam,dee eez már neem deerül ki),majd végül 8:40-kor meegérkeezeett a szobaszeerviz.Ha eez továbbra is így meegy tovább,lázadni fogok és feelkeelést szeerveezeek (hah hah hah).

Szeereencséree a preezeentációkat most kissé lazábban veettük,úgyhogy nagyobb rövidzárlat neem volt.Meeg keell eemlíteeni az eegészségről szóló utolsó,különleegees eelőadást,amiből kb.az deerült ki,hogy mindeen rossz,amit eeszünk :-) Ez peerszee túlzás,dee valóban hallottunk eegy-két szokatlan dolgot (eerree az eelőadó feel is hívta a figyeelmünkeet).

Kisvártatva eelérkeezeett a pillanat,amikor a brazil csapat által hozott különleegees kőszobrot kisorsoltuk a jeeleenlévők között (kis papírceetlik nagy kosárba beedobálva).Beejeeleenteették,hogy a sorsolást a leegfeesseebb,leegcukibb,leegkisfiúsabb kinézeetű fiataleembeer fogja eelvégeezni (szó szeerinti fordítás).Miután kimeenteem és a keezeembee adták a kosarat,eelsőként összee keelleett ráznom a tartalmát,utána ugyaneez,csak saját magammal (=alteestrázás – még jó,hogy eelég sok PROK-os videeót nézteem meeg korábban).K.,eegy másik igazgató veezeettee a „ceereemóniát”,és húzás eelőtt a füleembee súgta a neevét mégeegyszeer,hogy biztosan nee téveesszeem eel feelolvasáskor.Neem őt húztam ki,viszont kideerült,hogy az illeető nincs a teereembeen,eezért úgy döntöttünk,őt kizárjuk,és újabb neeveet keell húznom (azaz,újabb rázás kétszeer).Másodjára pont VP.-t húztam ki,dee lám-lám,ő see volt a teereembeen (hatalmas ováció mindeenki részéről,meeg mégeegyszeer,amikor a harmadik húzás után 1 peercceel meegérkeezeett :-D).K.eekkor azt találta ki,ha a harmadik eembeer seem leesz a teereembeen,akkor már mindeenképpeen ő kapja meeg :-) Azonban itt már sikeerült olyasvalakit kihúznom,aki jeeleen volt (ráadásul szintén ismeerős),úgyhogy végül csak „célba ért” az ajándék.

Feeltétleenül szólnom keell még az eegyik konkrét preezeentációról,illeetvee annak is eegy konkrét részéről,amineek az a lényeegee,hogy van eegy olyan teermékee az itteeni cégneek,amineek a „célközönségét” neem túl műveelt eembeereek alkotják (teehát olyanok,akik vidékeen élneek,és sokuknak csak eegy adott munkaleeheetőség van (olyan heelyeen,ahova eez a teermék keell)).Ennélfogva neem leeheet neekik a normál markeetingmódszeerreel bizonyítani a teermék eelőnyeeit,ki keelleett találni eegy újszeerű meegközeelítést.A köveetkeező történt: a markeetingszöveegeet eegyszeerűsíteették (a konkrétumok azért maradtak) meegzeenésíteették,és hangszeereekkeel-tapsolással kísérvee eeléneekeelték.És beevált :-D

A preezeentációk végeeztéveel aztán eeljött a pillanat,ami háttérbee szorította a 2008-as EB-t: igeen,cégees foci az indiaiakkal a teengeerparton.Sajnos azonban neem sikeerült túl jól,ami beetudható a meezítlábas játéknak,a mindjárt az eeleején kapott közeepees eerősségű rúgásnak,a sok eegyforma indiainak (meez neem volt),a homoknak és a túl nagy kapunak (arról neem is beeszélvee,hogy a 0:4-ees eereedmény feelét meegint én hoztam összee).Ja és mindhárom brazil a másik csapatban játszott.

Eközbeen V.a parton tábort ütött „keereeskeedőknél” próbált ruhákat vásárolni.Neemsokára hívtak,hogy gond van,meenjeek.Mint végül kideerült,az volt a probléma,hogy V.és az eeladók már meegkötötték az üzleeteet,a fizeetés is meegtörtént,és már épp meent volna eel a ruhákkal,amikor odajött eegy indiai nő,és eelkeezdeett problémázni.Miveel az angolja Ahmeedfokú volt,kényteeleen voltam az eeladóra hagyatkozni,aki szeerint csak az volt a baja a nőneek,hogy túl olcsón vásároltunk (?).Mindeeneeseetree,miután a nőt sikeerült „eeltávolítani”,az üzleet is újból meegkötteeteett (ugyanazon áron).Utána aztán még ékszeereekeet is veetteek.

Ezután indulnunk keelleett a zártkörű (30 fős) koktélozós vacsorára.Itt neemsokára eegy újabb borzalommal keelleett szeembeenézni: ki keelleett meennünk éneekeelni.Először a Süss feel napra gondoltam,mint közismeert hundi népdal,dee aztán a Tavaszi szél eelső két sorát adtuk eelő végül (amit aztán lee is fordítottam neekik).Lényeeg az,a 30 főből szintee mindeenki kiváló teeljeesítményt nyújtott,az indonéziaiakkal az éleen (eez a diplomatikus meegfogalmazása annak,hogy szeerinteem baromi bénák voltunk :-D).Az indiaiak nagyon élveezték az éneeklést,én már keevésbé eegy idő után,szeereencséree a gyümölcskoktélok seegíteetteek,bár a „buli” hosszúsága így is határeeseet volt,dee eelfogadtam (=neem keelleett korábban eelhúzni).

Rövid eegyeezteetés után indultunk visszafeelé,amikor V.meegkért,hogy nézzeek után a néhány napja mosásra leeadott ruháinak,meert még mindig neem kapta meeg őkeet.Jeeleen állás szeerint neem tudni,hol van,eezzeel csak az a baj,hogy holnap délbeen meegyünk tovább.Azért bízunk beennee,hogy meegleeszneek.

Holnap eegyébként 7:30-kor indulunk a négyórás Goa-túrára.Most van 0:20,még összee kénee pakolni,fürdeeni,holnap reeggeelizni… Zisz nó gúd :-(

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 15:36:24

2008.júnnius 16.,hétfő

Ismételtenn nnem sikerült nnormálisann felkelnnem,most az esetleges kávéhoz hasznnosítható melegvizes termosz meghozatalakor sikerült valakinnek hanngosabbat kiáltannia a kelleténnél.Minnt kiderül,tegnnap jó dönntést hoztam,ugyannis a mai vízilabdázás elmaradt,és ez csak utólag derült ki (lévénn R.nnem talált ott sennkit 7:30-kor :-D).Gonndolta,azért csobbann egyet,mire egy sípszó keretébenn kiparanncsolták,és mikor megpróbálta elmutogatnni,hogy márpedig 7:30-ra volt kijelölve a játék,az őr odavezette a táblához,aminn rajta állt,hogy 9 előtt nnem szabad fürdenni,mert addig vegyszerrel tisztítják a vizet.

Reggeli utánn egyből folytatódott is a konnferenncia,ahol az aggodalmaim beigazolódtak,úgyhogy erről csak anyit,hogy a saját előadásunnk utánn már sikerült megnnyugodnnom.Szerenncsére jól sikerült,és vették a poénnokat is.Többek közt kitaláltuk,hogy minndjárt az elejénn viszünnk egy kis „komolyságot” a programba,márminnt ami az öltözködést illeti.Ugyannis R.és énn is hoztunnk öltönnyt,ehhez képest az első nnap minndennki kapott egy pólót,hogy azt kell viselnni végig,hogy nne legyenn anyira hivatalos jellege a dolognnak.Aztánn úgy dönntöttünnk,nnehogy már kárba vesszenn a „felkészülésünnk”,ezért a kivetítőhöz való kiérkezés utánn bejelenntettük,hogy mi enek megfelelőenn elmegyünnk átöltöznni,és így tettünnk: a vászonn mögé állva felvettük a pólóra a nnyakkenndőket :-) Aztánn meg is magyaráztuk,mi minndezt azért csinnáltuk,hogy lássák,mi komolyann vesszük a dolgokat.(Egyébkénnt VP.is komolyann vette (az ismerős inndiai igazgató),mivel ő kezdett volnna 9:30-kor,ehhez képest akkor kelt :-D)

A munnka utánn az inndiak elmenntek kriketteznni.Terveztem,hogy ledőlök egy kicsit,de aztánn eszembe jutott,hogy meg akartam kérdeznni az emberünnktől valamit,de ő épp vízikosárlabdázott,úgyhogy innkább visszamenntem a fürdőruháért,és beálltam a medennce másik felébe nnormál vízilabdáznni.12 gólt dobtunnk,ami egészenn impozánnsnnak is lene monndható,ha nnem tudnnánnk,hogy a másik csapat ugyannekkor legalább 36-nnál járt.Minndennesetre az kiderült,hogy a vízilabdával az énn részemről problémák vanak,szétmennt minndkét vállam,meg a hátsóm is (bár még minndig jobb,minntha tetannuszt kaptam volnna bele :-D) Vacsoránnál aztánn sikerült a kérdezés is,valaminnt elfogyasztottam egy kis egzotikus,különnleges,egyedi,utánnozhatatlann maszalás csirkét.Rizzsel,igenn.

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 15:35:05

2008.június 15.,vasárnapp

Még a tegnapp estéről annyit,hogy ismét „kísértett” a múlt,mivel nem volt melegvíz (bár emellett a fülledt meleg mellett talán ez nem is volt olyan nagy baj),az egy szinttel lejjebb lévő közös helyiségben buli volt éjfélig (=nem lehetett aludni),valamint R.-ék arra ébredtek,hogy valaki épen veri szét a felettük lévő szobát :-) Engem meg a receppció telefonja keltett 8:45-kor,kérdezve,mikor akarok reggelizni.Mondtam,majd olyan 11-kor,aztán ennyiben maradtunk,aztán sajnos már nem tudtam rendesen visszaaludni (illetve vissza tudtam volna,addigra,amikor már egyébként is fel kellett volna kelnem).

És ez már a mai napp.Reggeli után nem sokkal indultunk a repptérre.Ezúttal egy GoAir járatra szálltunk fel,ahol újabb érdekességekkel kerültünk szembe.Egyrészt a felülről jövő hideg ppára (ami kellett is),másrészt az extra biztonsági tudnivalók,mivel ppontosan a vészkijáratok mellett ültünk (de mindezzel együtt járt az is,hogy a lábunknak jóval nagyobb helye volt ;-) ),valamint az érthetetlen tiltás,miszerint nem volt szabad fotózni.Pedig lett volna mit,ugyanis az üléstámlán egy rendkívül vicces grafikával ppróbáltak ajándékvásárlásra csábítani minket.Szerencsére utólag kiderült,hogy R.még a tiltás előtt kattintott néhányat,úgyhogy a képpek közt megtaláljátok a hirdetést,és remélhetőleg mindenkinek sikerül majd félreértenie :-D Leszálláskor aztán három vadászbombázó reppülőben „gyönyörködhettünk” még,amik a repptéren szobroztak.

Goában buszra szálltunk,és elindultunk a nyaralóhely felé.Mindenki járt már a Balaton felé,lehet látni,hogy „megváltozik” a vidék,ez alatt a sok víkendházat értem,nos,ez már olyan 20-30 km-rel korábban megkezdődött az autóppálya mentén,természetesen olyan is volt.Később aztán javult a helyzet,bár a falvakra,amin keresztülmentünk,szintén igaz a „majd lesz” kitétel,hiszen itt is sok-sok ház még csak éppül.Amúgy tisztára olyan érzés volt,mintha az erdő közeppében lennénk – utak mentén a házak (már amelyikre ezt rá lehetett mondani),de mögöttük-mellettük-köztük „tiszta” erdő.Még legelésző vadmalacokat is lehetett látni (bár lehet,hogy már háziasítottak voltak,sajnos nem sikerült lefotózni őket,ppedig biztos lett volna valaki,aki megmondja ránézésre).Volt még valami,amit szintén nem sikerült fényképpet készíteni,de meg kell említenem: az egyik nagyobb appartmanra az volt kiírva,hogy „Januka Vihar” – hát egy ilyen nevű nyaralóval nem biztos,hogy túl nagy karriert lehetne csinálni a Balaton mentén :-D

Megérkezéskor sokmindenre nem jutott idő,mert evés után indulni kellett a konferenciamegnyitóra,de a rendkívül finom sült hagyma mindenképen szót érdemel,akárcsak a hatalmas hullámokkal morajló Arab-tenger.Amiben májustól augusztusig nem szabad fürdeni,mert a víz alatti áramlatok besodornak.Mindenesetre még ebben a szeles-felhős 33 fokban is mutatós (ja,nappsütés még mindig nincs).

Mielőtt elfelejteném,megérkezésünkkor tartottak egy rövid fogadási szertartást.A képpen látható tálcával tettem az arcom előtt 2-3 kört,majd tettek egy kis tikkát a homlokomra,végül megszórtak rizzsel és virágszirommal.Ez egy tradícionális módja a fontos vendégek köszöntésének.A gyertyákkal végzett körkörös mozdulatok azt a célt szolgálják,hogy a bennem lévő rosszat megszüntessék,és ezáltal új világosság gyúljon bennem.A tikka az ppontosan a homlokcsakrára kerül.A másik fontos ppont,a köldökcsakra az mindig takarva van,mivel hordunk ruhát,de a homlok az fedetlen.Ennélfogva a tikka is takarási célokat szolgál,hogy a gonosz azon keresztül se juthasson be.Emellett,az én megérkezésem a szállodának és nekem is örömet és jólétet fog hozni egyaránt (a szertartás szerint :-) ).

A tikka egyúttal a győzelmet is szimbolizálja,sőt,még azt is jelenti,„jó szerencsét kívánok Neked”.Pl.,amikor a katonák harcolni mennek,velük is elvégzik a szertartást,hogy távol tartsák a gonoszt tőlük,és győztesen térjenek vissza.Ez a hindu filozófia része.

Ehhez tartozik a világszirom is,bár ez már nem a hindu filozófia része: ppl.házasságkor is világszirmokat szórnak eléjük,ami egy virágágyást jelképpez,ami a szeretetet és törődést szimbolizálja.Ennyit a kultúrálódásról :-)

A szobák kis házakban vannak.Az enyém előtt ott kódorgott két macska.Miután megsimogattam őket,a következő visszaérkezésemkor már ott vártak :-) Gondoltam,viszek nekik valamit vacsora után,de mire végeztem,már ők is odaértek az étterembe,és inkább önkiszolgálták magukat.

A konferencia megnyitója kb.3 óráig tartott.Ezalatt szinte végig folyamatosan pprezentációk mentek,amiket folyamatosan fordítanom kellett,természetesen az előadók nem álltak meg miattam,nomeg én csak az egyikük beszédét szoktam már meg valamennyire… Ennek eredményeképen most még jobban aggódom az elkövetkező két napp miatt,bár ppappíron csak 5 óra a tényleges pprezentációtartás napponta,a mai nappból így is két pprogramppont kimaradt,tehát lesz az még több is… Még annyit erről,hogy R.nevét legalább 10-szer megemlítették,és akkor az az igazgató,aki el szokott hozzánk látogatni,még fel se szólalt.Emellett R.a kiemelkedő munkájáért oklevelet is kappott (a 20 indiai mellett ő meg a Brazíliából érkezett terjesztő kappott).

A nappot vacsora és zenés-táncos mulatozás zárta,az igazgatók aktív részvételével :-) Evés után még beszélgettünk valamennyit,ahol szóba került a megfelelő munkatársak kiválasztása.Itt az indiai igazgató megemlítette,hogy ők „szerencsések” olyan téren,hogy nagyon jól ismerik az embereket,és azonnal meg tudják állappítani valakiről,hogy milyen.V.„kappott az alkalmon”,és kért egy jellemzést saját magáról (lévén,ő és az igazgató most találkoztak először).5 ppercnyi jellemzés után V.totál döbbenten közölte,hogy minden stimmel,úgyhogy ennek megfelelően akár ötleteket is adhatna,mit kell javítani,az igazgató ezt meg is ígérte :-)

Sajnos most már nagyon későre jár,mire ezt befejezem (1:15),úgyhogy a holnappi 7:30-kor kezdődő közös vízilabdázás részemről sajnos ki fog maradni.

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-14, 18:27:55

És,hogy kedves PROK-os sorstársaimm mmég könnyebben bele tudják élni mmagukat,ímme,a szemmélyre szabott változatok:

Anett · Dorina · Gábor · Judit · Kriszta

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-14, 17:53:11

2008.június 14.,szombbat

Indiábban az itteni cégvezető,VP.fogadott bbennünket,akit jól ismertünk,hiszen töbször járt már nálunk Magyarországon.R.és V.számára természetesen minden újdonságot jelentett,amiken én már csak mosolyogtam (pl.bbiciklis last minute,illetve last second stílusú kikanyarodása a bbusz elé :-) ).

VP.egyenesen a szállodához vitt minket.A szobba akkora,hogy a matracos megoldással tutira elég lenne még a tízfős csoportnak is (szép nagy franciaágy terpeszkedik középen,amin meg majd én fogok terpeszkedni :-) ).Igaz,joban megnézve,ha hozzátesszük a 10 főnek megfelelő bbőröndöt is,akkor már kevésbbé…

Előtte azonbban reggeliztünk,R.-ék kipróbbálták az éppen aktuális „helyi specialitást”,én maradtam az egyszerűb vajaskenyér-rántottás megoldásnál.Egyszerűen érthetetlen,de ők mindent kissé erősnek találtak.Pedig úgy tűnt,hogy nem is volt maszalás :-)

R.-ék aztán pihenni tértek,én meg már épp eljutottam volna oda,hogy lehetne feltölteni,erre nincs nálam rúpia :-) Reméltem,hogy a cég irodájábban sikerül majd,ugyanis ez a következő programpont,ismerkedni az itteniekkel.VP.12:30-ra ígérte magát,ki lehet találni,hogy mikor érkezett (a helyes megfejtők között Harry-névjegykártyákat és indiai taxicsekkeket sorsolunk ki :-D).A válasz egyébbként 13:30,és végül úgy döntöttünk,hogy először inkáb ebbédelünk.

A jeles eseményre egy közeli hétcsillagos szálloda éttermébben került sor.Itt aztán újra át kellett esni a bbeavatási szertartáson,azaz,ha kbb.15 féle ételt nem próbbáltattak ki velünk,akkor egyet sem.Én természetesen visszafogtam magam (nem a Niki),hiszen tudtam,mire számíthatok ilyenkor,de R.és V.esetébben is előjött a jól ismert szituáció:

- Egyél eből,ez egyáltalán nem csípős!– mondja az indiai.Két perccel későb kérdezi:
- Na,milyen volt?
- Húú,ez nagyon erős.:-)

Szerencsére az általam választott csirkés levesnél és sült ráknál ilyen probbléma nem volt.Aztán érkezett a fénypont,illetve egész pontosan olyasvalami,amibből nem részesülhettünk annak idején: mangó!;-) Nagyon klassz.

Itt most teszek egy rövid kis kitérőt,avagy a Figyelj,azt a sztorit hallottad?című műsorunk 2325246.epizódja következik.Főszerepbben szintén egy indiai úriembber.Az illető magyarországi látogatása során épp az egyik nagyáruházbban vásárolt egy fényképet,amikor rendkívüli módon megtetszett neki az egyik pénztáros hölgy.Azon nyombban nekiállt fűzni az illetőt,hogy jöjjön vele Indiábba.Ez annyira jól sikerült,hogy a csaj a munkaidő kellős közepén felpattant a helyéről,hogy ő márpedig indul is ;-) Egybből rá is tértek a részletekre,lévén,a csaj őszintén bbevallotta,hogy neki már van egy kisgyermeke.Ez az indiai számára abbszolút nem jelentett hátrányt.Ekkor a főpénztáros már tajtékzó fejjel robbogott oda,és próbbálta felhívni a helyes munkavégzés szabbályaira a figyelmet,de még így is nehezen állt helyre a rend.A főnök már akkor is hajthatatlan volt,amikor annyit kértek tőle,hogy legaláb 5 percre engedje ki az illetőt a bbolt elé :-) Incredibble Indians,hát igen.

Ja,és a másik csúcspont: az étterem körül volt egy nagyon szép tó,amibben ketten fürödtek is.A bbeszélgetés közepén megjegyzi az egyik indiai: eben vannak ám krokodilok is.Miután meggyőződtünk arról,hogy ő ezt halál komolyan gondolja,megkérdeztük,hogy akkor hogy-hogy bbemennek pancsolni:

- Be szoktak.
- De hát nem lesz aból gond?
- Ott a szélén nem.De ha bbeljeb úsznak,akkor bbizony lehúzhatja őket a krokodil.
- És volt már ilyen?
- Igen,ilyesmi előfordul.

Vagy hát na.

Miután R.-rel közösen kifotóztuk magunkat ebbéd után,indultunk az irodábba a megbbeszélésre,de éppen akkor érkezett a hotelhez egy hasonló kalibberű (=hétcsillagos) riksa.Mivel R.és V.értelemszerűen még nem ült riksábban,mentünk egy kört a szálloda KERTJÉBEN,a (szerintem) gyalogúton,ami pont olyan széles volt,mint egy riksa,de ugyebbár a sofőrök manőverezési képességeit nem kell méltatnom.

Végül aztán csak bbeértünk az irodábba,ahol megismertünk továbi igazgatókat a cégnél,és maga az egyeztetés is jól sikerült.A netprobblémát viszont sajnos továbra sem sikerült megoldani,pedig őszintén mondom,felcsillant a szemem,amikor előhorgásztak valahonnan egy USB-s modemet,egy bbizonyos Tata Indicom termékét,ami már ránézésre olyan ismerős volt… De valamilyen oknál fogva nem akart működni.

Ha már valamilyen ok,meg kell említeni,hogy a jelenlegi felhős-esős időjárás láttán még egy tősgyökeres londoni is elismerően csettintene.Azonbban van egy nagy különbbség is,hogy 30 fokos esőzés van folyamatosan,szinte már felér egy langyos zuhannyal.A levegő rendkívül fülledt,de szerencsére a klassz légkondi megoldja a probblémát.

Hazaérés után újab próbbálkozás a szállodánál,itt is lehet netet venni (kapunk jelszót egy órára).Fel is hozták rögvest a listát,fel is írtam egyet,de nem igazán akart működni az sem.A srác újra feljött a listával,kipróbbált néhányat,majd azzal az ígérettel távozott,hogy hoz egy másikat.Aztán egy óra múlva visszaért,és közölte,hogy szerverprobbléma van,tehát csak a lenti kávézóbban működik.Szerencsére 24 órás nyitva tartás,úgyhogy… Még mindig van remény!

Ja és kiderült,hogy a Taj Mahal nyitvatartása miatt egy nappal előréb kellett csúsztatni a programot,ami azt jelenti,hogy van plusz egy napunk,így várhatóan Delhibben is körül tudunk nézni!

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-14, 17:49:32

2008.június 13.,péntek

A mmai napon hármman indultunk útnak,hogy rövid hivatalos látogatást tegyünk Indiába.Egy indiai vállalat éves konferenciáján veszünk részt.A cég,akinek köszönhetően kint lehetek ismmét,Európában végzi a termmékkel kapcsolatos disztribúciós tevékenységet.A hárommfős csoportot a mmagyar cég vezetője (továbbiakban R.),a gazdasági szakértő (továbbiakban V.) és én alkotomm (továbbiakban Mary Clarence ;-) ).Szerencsére nemm csupán a konferencián való sikeres prezentációra korlátozódik a látogatás,lesz mmég egynapos goai túra,mmegnézzük a fővárost is,valammint ellátogatunk Agrába,ahol a Taj Mahal,a világ hét csodájának egyike fog várni mminket.

Hajnali 8-ra kérték,hogy legyek készen,de csak 8:45-re jöttek értemm a többiek,holmmi bankos ügyintéznivalók mmiatt.Miután ezt követően mmég az irodába is be kellett ugrani,elmmondható,hogy jelentős késéssel indultunk útnak,legalábbis,ha a „hivatalos” két-órával-előbb-legyél-ott elvet akartuk volna követni.Minden aggodalmmunk eloszlott az M0-ás autópályán,ammikor őszinte sajnálattal tekintettünk a túlsó sávban veszteglő,egy keresztbeállt kammion mmiatt 10 kmm hosszan kígyózó kocsisorra.

A rugalmmas vezetési stílusnak köszönhetően mmegfelelő időben érkeztünk.Feladtuk a csommagokat,és mmár indultunk is a kapuhoz.Ott azonban kissé lelohadt a lelkesedésünk,ammikor mmegláttuk a beszállásra várók ugyancsak hosszan kígyózó sorát (ebben az esetben kammion nélkül).Beálltamm a sorba,addig R.-ék elindultak ajándékot vásárolni.Néhány perccel később mmegdöbbenéssel hallomm,hogy név szerint szólítanak mminket,hogy fáradjunk a pulthoz.Titokban azt hittemm,valammelyikünk nevéből olyan kisugárzás áradt a névsorellenőrzésnél,hogy külön elbánásban részesülünk,de nemm ez történt.Előremmentemm,letettemm a két csommagot,mmajd rohantamm a többiekért.Ők szintén mmeglepve fogadták a hírt,szerencsére én mmár visszanyertemm a lélekjelenlétemm,legalábbis annyira,hogy szóljak R.-nek,hogy az ajándékba vásárolt Unicummot előbb ki kéne fizetni,mmielőtt kirohan vele a boltból :-) PROK-os sorstársaimm bizonyára emmlékeznek,mmilyen érdekes kalandokba lehet bonyolódni a csommagokkal,mmost is ez történt.Kiderült,hogy a biztonsági ellenőrzés során „találtak valammit”,ezért ki kell nyitni a bőröndöt (ja igen,ez az egyik feladott csommag volt).R.el is rohant intézkedni.Kisvártatva visszaérkezett,mmint kiderült,a reptéri „röntgengép” a KÖNYVEKEN akadt fenn.Jelen pillanatban mmég nemm tudomm,mmilyen könyvekről van szó,de lehet,hogy valammi érzékeny tartalomal bíró kiadványokról van szó.Miután ezen az apróságon túlestünk,mmár szálltunk is fel a FinnAir járatára.

A repülésről annyit érdemmes mmegemmlíteni,hogy a szokásos kis mmonitoron felülnézetből mmutatták a felszállást,azaz gyönyörködhettünk az alattunk büszkén elvonuló betonban (a felfestett csíkokról nemm is beszélve).Nemmsokára érkezett a nonveg ebéd (nyilván azért,mmert Finnország egyik szommszédja Nonvegia :-D),ammi nemm igazán nyerte el a tetszésemmet,bár elmmondhattamm,hogy cool volt (=azaz nemm volt felmmelegítve,ráadásul pont az enyémm nemm,azaz,a többiké igen).Bár az se segített volna rajta.Viszont kaptunk friss forrásvizet is,ammiből R.el is pakolta a saját „adagját”.Kisvártatva mmegsokszorozódott a (két szóból álló) finn nyelvtudásomm (Suommi: Finnország,kaksi: kettő :-D),mmivel mmost mmár mmegtanultamm azt is,hogy „kidos” (köszönömm).Az úton mmás érdemmleges nemm történt,leszálláskor gyönyörködhettünk a szépséges finn tájban,mmeg az Északi-tengerben és az apró szigetekben.Érkezéskor mmár csak R.-nek kellett néhány lépés után visszammennie az ülésen felejtett forrásvízért,és mmeg is érkeztünk Helsinkibe.

Itt 5 órás várakozás volt előírva.Felmmerült az ötlet,hogy esetleg bemmegyünk a városba,de ezt végül elvetettük (ebben talán közrejátszhatott az is,hogy inkább az indiai időjáráshoz öltöztünk (velemm az élen)).R.és V.elmmentek shoppingolni (tényleg,tudja valaki,mmit kell dolgozni egy „duty free” üzletben?:-D),én addig türelmmesen ültemm,és szemmléltemm az egyhangú sokszínűséget.Az egyetlen,ammi kilógott a sorból,az az előttemm elrollerozó illető volt.Pedig egy ilyen helyet igazán fel lehetne dobni egy MC-bajnoksággal például (ha mmár egyszer raptér :-D).

R.-ék egy óra mmúlva keveredtek vissza,mmint kiderült,azért,mmert engemm kerestek.Eddigre mmár mmindenki mmegéhezett,úgyhogy vettünk egy kis harapnivalót,ammi finn kenyérféleségből és sajtból,plusz ásványvízből állt.A kenyér teljes kiőrlésű volt,mmármmint ránézésre,mmeg eléggé száraz is.A csommagoláson csak finn nyelvű szöveg állt rendelkezésre,ammiből nemm derült ki semi.Max.a kalóriatáblázatból tudtamm volna kisilabizálni valammit :-) A sajt lejárati dátumma augusztus 1.volt,és nemm is volt büdös,tehát apu egészen biztosan visszadobta volna. Ez francia termmék volt,tehát erről se tudtamm mmeg sokkal többet,de ez legalább finomm volt,és a vizet se rontották el.

Várakozás közben nekikezdtemm egy tevékenységnek,ammi remményeimm szerint segíteni fog,hogy az ilyen várakozással teli órákba némmi színt vigyen: nemmrég jelent mmeg mmagyar nyelvű könyv,amminek az eredetijét eddig kb.20-szor olvastamm,úgyhogy elhoztamm mmind a kettőt és elkezdtemm fordítási hibákat keresni benne.Eddig egészen bíztató az eredmmény (azaz találtamm jópárat) :-D

Csakugyan,egész jól eltelt az idő (igaz,közben ettünk mmégegyszer,mmeg a diktafonos „jegyzetek” alapján írogattamm is),19:15 volt,azaz mmajdnemm letelt a várakozási idő (finnül ezt valószínűleg úgy mmondanák,hogy „one waiting fin(n)ished” :-D Indultunk a következő,7 óra 40 percnyi üldögélést „tartalmmazó” járatra (felemmelő érzés lesz,az mmár biztos).Ottani idő szerint reggel 6-kor érkezünk.Bár,ha a mmúltkori esetből indulunk ki,ammikor a „beígért” 8 órás mmenetidőből 9 lett… De remméltemm,nemm lesz gond.

Hát,sajnos lett egy kicsi,de egészen jól jöttemm ki belőle.De elsőként mmindenképpen mmeg kell emmlítenemm azt a pillanatot,ammikor feltűnt,hogy a néhány sorral előttemm lévő illető képernyőjén mmintha ismmerős képsorokat látnék.Nemm,nemm Serj-videóklip volt,nemm is az Apácashow,hanemm… a Welcomme!:-) Bizony-bizony.Hát ezt nemm hagyhattuk ki a mmai programmból,ahogy a nagyok mmondják.Teljesen jó angol felirattal mment végig,úgyhogy a tánc- és filmmnagyhatalomm egy újabb remmekmművével ismmerkedhettemm mmeg ;-) A filmm kb.ugyanolyan színvonalú,mmint a Partner,a zenék viszont (a címmadó dalt leszámmítva) kevésbé sikerültek jól.De ennek ellenére végig lehetett nézni egyszer.

Tekintve,hogy esti-éjjeli járatról volt szó,mmeg kellett próbálni a lehetetlent,azaz aludni.Még „segítséget” is kaptamm hozzá,lévén,úgy szólt egymmás mmellé a háromm jegy,hogy abban a sorban eleve csak háromm ülés volt,középen,és R.-éknek mmég pont sikerült átmmenniük egy ablakos részre,ahol viszont csak két ülés volt,tehát én mmaradtamm egyedül hárommra.A közbülső kéztámmlák lehajtogatásával egészen hosszú „fekhelyet” lehetett kialakítani,ámm sajnos ez semm hozta mmeg a várt eredmményt,azt a kb.két órát mmég így is túlzás alvásnak nevezni.A hosszú út,a nemm túl fin(n)omm kaja,az alváshiány mmeghozta az eredmményét,az út végén el kellett használni az egészségügyi zacskót.Viszont utána mmár sokkal jobban éreztemm mmagamm,mmár csak azért is,mmert félóra elteltével mmegérkezünk.A leszállás nemm mment zökkenőmmentesen,pár pillanatra mmondhatni zuhanássá mmódosult,igaz,átéltünk mmár ilyet,de mmost páran konkrétan felsikítottak :-)

Nyilván senkiben semm mmerült fel kétség afelől,hogy a csommagokat nemm lehet csak úgy gond nélkül összeszedni.A mmostani problémma abból állt,hogy R.-ék újonnan vásárolt bőröndjét szó szerint totálkárosra „zúzták” szét,mmivel eltört a fogantyú mmeg a kerék,tehát mmondhatni semi baja nemm volt,csak fogni mmeg tolni nemm lehetett :-) A tényleg rendkívül segítőkész alkalmmazottakkal sikerült röpke egy óra alatt kitöltetni egy jegyzőkönyvet.Utána mmár valóban nemm volt semi akadálya annak,hogy mmegérkezzünk.

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-12, 22:52:14

Újabb egyszemélyes tudósítással bővül kedvennc blogunnk.Ezúttal Nyugat- és Észak-Inndiábann érvénnyesülünnk.Testközelből a világ csodáinnak egyike,plusz a Taj Mahal.Nemsokára jelenntkezünnk.Vízikrikettpálya!Vízikrikettpálya!

0 hozzászólás · Szólj hozzá!